Önemli Hatırlatma

7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Hakkındaki Kanun İle Getirilen Yenilikler. (10 Mart 2018 tarihli resmi gazete)
1-Limited Şirketler ile Kooperatiflerin kuruluş sözleşmeleri sadece Ticaret Sicili Müdürlüğümüzce onaylanacaktır. 
2-Limited Şirketlerin sermaye bloke zorunluluğu kaldırılmıştır (15/03/2018 tarihinden itibaren geçerli)
3-Kuruluş sırasında veya sonradan yetkilendirilen kişilere düzenlenen Ünvan altında imza beyannameleri (Tescil Talepnamesi) Müdürlüğümüzce düzenlenecektir.
4-Kooperatiflerde genel kurullardan sonra alınan görev dağılımı kararları Müdürlüğümüzce tasdik edilecektir.
5-Kooperatiflerin kuruluşu sırasında alınan ticaret sicil harçları kaldırılmıştır. Ayrıca kooperatiflerin devir birleşme sermaye artışı işlemleri de harçtan muaf olmuştur.
6-Limited Şirket, Anonim Şirket ve Kooperatiflerin kuruluş sırasında tasdik ettirmek zorunda oldukları defterlerin tümü sadece Müdürlüğümüzce tasdik edilecek.

Bilgilerinize

İletişim